Tag: Kodi Bengre

Tobbaco

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ; ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ!

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ(Udupi) ಮಾತ್ರ ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.‌ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕೇವಲ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.