Tag: locanto

ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಫ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ

ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಫ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ

ಜನರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಫ್ ಗಳ ಮೋರೆ ಹೋಗುತಿದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೋಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.