Tag: madras court

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿವಾದ : ‘ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ದದ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಆಗಬಾರದು” ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿವಾದ : ‘ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ದದ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಆಗಬಾರದು” ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.