Tag: Manipura Kuki

ನೇಹಾ ಹತ್ಯೆ: ಇಡೀ ಕೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? – ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪರಮ ಭ್ರಷ್ಟರೆಂದು ರುಜುವಾತಾದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ಯಾರ ಪರ?– ನಟ ಕಿಶೋರ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಬಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪರಮ ಭ್ರಷ್ಟರೆಂದು ರುಜುವಾತಾದ ಮೋದಿ ಮತ್ತಿವರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ಯಾರ ಪರ? ಎಂದು ಕಿಶೋರ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.