Tag: mobikwik

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಮೊಬೈಕ್ವಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಮೊಬೈಕ್ವಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮೊಬೈಕ್ವಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ-ಫಸ್ಟ್ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ Lens ಫೀಚರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣದ ಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.