Tag: MQ-98

ಭಾರತದ ಗಡಿ ಕಾಯಲಿರುವ 31 MQ-9B ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಡ್ರೋಣ್‌ಗಳು! 

ಭಾರತದ ಗಡಿ ಕಾಯಲಿರುವ 31 MQ-9B ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಡ್ರೋಣ್‌ಗಳು! 

ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಭಾರತ 31 MQ-9B ಸ್ಕೈ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಭಾರತ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿದೆ.