Tag: Mukthar ansari

ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು: ಯುಪಿಯಾದ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 144

ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು: ಯುಪಿಯಾದ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 144

ಇದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ವಿಷ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಕ್ತಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಪುತ್ರ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾನೆ.