Tag: Nakshatra

ಹೆತ್ತವರು, ಸಮಾಜ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಛಲ ಬಿಡದೆ ಓದಿ ಅನಾಥರನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಡಾ. ನಕ್ಷತ್ರ!

ಹೆತ್ತವರು, ಸಮಾಜ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಛಲ ಬಿಡದೆ ಓದಿ ಅನಾಥರನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಡಾ. ನಕ್ಷತ್ರ!

ಹೌದು, ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯೇ ಹೊರೆತು ಬೇರಾರು ತೋರಿಸುವಂತದಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಸಾಧಕಿ ಡಾ.ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರ ಕಥೆಯೇ ಅದ್ಭುತ ನಿದರ್ಶನ.