Tag: nyakim gatwech

top model

Top Model: ತನ್ನ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಕಿಮ್ ಗ್ಯಾಟ್ವೆಚ್ ಎನ್ನುವ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ, ಈಗ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್!

ಇದರಿಂದ ಈ ಯುವತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈಕೆಯನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.