Tag: peel

ಸೇಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ! ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ.

ಸೇಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ! ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಅತೀವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ...