Tag: PSU

share

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು PSU ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ

ಭೂಮಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯವು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ...