Tag: Qwik Supply Chain

ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಹಗರಣ ಭಾಗ-2: ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದವರು, ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪಡೆದರು, ಅದು ಹೇಗೆ?

ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಹಗರಣ ಭಾಗ-2: ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದವರು, ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪಡೆದರು, ಅದು ಹೇಗೆ?

ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡಿದ ಪಕ್ಷವೇ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ...