Tag: real estate

ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಭಾರತದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ – ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಎಷ್ಟು?

ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಭಾರತದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ – ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಎಷ್ಟು?

ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವೃದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.