Tag: Sam Pitroda

ತಂದೆ ಸತ್ತರೆ, ಮಗನಿಗೆ ಶೇ.45, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇ.55ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ: ರಾಗಾ ಆಪ್ತನ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ!

ತಂದೆ ಸತ್ತರೆ, ಮಗನಿಗೆ ಶೇ.45, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇ.55ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ: ರಾಗಾ ಆಪ್ತನ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡಾ ಅವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.