Tag: scottish parliment

London

London : ‘ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ!

ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಗಣರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ರಾಜನೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.