Tag: shopping mall

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್.

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳ ಎದುರು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾಲ್ ಎದುರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.