Tag: Stan Ford

ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಾಲ್ವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಾಲ್ವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾಲ್ವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.