Tag: Stomach Cancer

ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು!

ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು!

ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು.