Tag: Subramanianswamy

Dr subramanian swamy

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ : ಡಾ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ(Sanskrit Language)ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ.