tajakistan

ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಆಲ್‌ಕೈದಾ

ಅಲ್‌ಕೈದಾ ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದು ಇರಾಕ್, ಸಿರಿಯಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್‌ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಲೆವಾಂಟ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಮೊರಾಕ್ಕೋ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಮೌರಿಟಾನಿಯಾ, ಟ್ಯುನಿಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋಮಾಲಿಯಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾಯವ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಘ್ರೆಬ್, ಯೆಮೆನ್ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.