Tag: transformers

ರೈತರಿಗೆ ʼ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮರ್ ಶಾಕ್ʼ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ; ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತರು..!

ರೈತರಿಗೆ ʼ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮರ್ ಶಾಕ್ʼ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ; ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತರು..!

ರೈತರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸ ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮರ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.