Tag: UPSC Result 2021

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ, ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ, ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್,4, 2020 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 10,40,060 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4,82,770 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.05 ಜನವರಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ...