Tag: advocate

ma sneha

`ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಎಂ.ಎ ಸ್ನೇಹ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ...