Tag: Aeromanus sobria

ವಿಷವಾದ ಸೂಳೆಕೆರೆ: ಏಷ್ಯಾದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಬೇಕು ಕಾಯಕಲ್ಪ

ವಿಷವಾದ ಸೂಳೆಕೆರೆ: ಏಷ್ಯಾದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಬೇಕು ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಏಷ್ಯಾದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಕೆರ ನೀರು ಮಲಿನಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.