Tag: Artificial Meat

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೃತಕ ಮಾಂಸ ; ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಾಂಸ!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೃತಕ ಮಾಂಸ ; ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಾಂಸ!

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಾಯಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಂಸ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಮೀಟ್, ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.