Tag: banpop

BAN POP: ನಿಷೇಧಿತ ಪಿಓಪಿ ಏಕದಂತನಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ !

BAN POP: ನಿಷೇಧಿತ ಪಿಓಪಿ ಏಕದಂತನಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ !

ನಿಷೇಧಿತ ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಷೇಧಿತ ಪಿಓಪಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕರುನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.