Tag: bhoj raj singh

ನೇರವಾಗಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು : ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ

ನೇರವಾಗಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು : ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ

ತಾಜಾ ಗೋಮೂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.