Tag: bhupendrasinghbhati

ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಾಗದು, ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:

ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಾಗದು, ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೂಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಭಾಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.