Tag: Child Trafficking

ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 1 ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 18 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ

ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 1 ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 18 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌ಗಳೂ ಕೋರೋನಾ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 18 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.