Tag: coughsyrup

ಕನಿಷ್ಠ 7 ಭಾರತೀಯ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿವೆ : ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕನಿಷ್ಠ 7 ಭಾರತೀಯ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿವೆ : ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು(WHO) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಗಳು(Cough Syrup) ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.