Tag: danger

ಊಟವಾದ ನಂತರ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ !

ಊಟವಾದ ನಂತರ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ !

ಊಟವಾದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಹಾ ಸವಿಯುವುದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?