Tag: Dangerous Food

Dangerous Food : ಬೇಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ; ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ಜೀವ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೆಮಿಕಲ್!

Dangerous Food : ಬೇಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ; ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ಜೀವ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೆಮಿಕಲ್!

ಚಾಕ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಫೈಂಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್(Adranaline) ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ.