Tag: deadly

Deadly Diet : ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೂ ಡಯಟ್‌ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಡಯಟ್‌ ಮಾಡುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Deadly Diet : ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೂ ಡಯಟ್‌ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಡಯಟ್‌ ಮಾಡುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ.