Tag: Dehrudan

ರೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ಶಶಾಂಕ್ ; ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ

ರೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ಶಶಾಂಕ್ ; ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ

ರೋಗಿಯು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ರೋಗಿಯನ್ನು ಪಿಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶೀಘ್ರವೇ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.