Tag: drgparameshwar

ದೇಶದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ : ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್

ದೇಶದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ : ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು(Central Government) ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ