Tag: Food Story

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೃತಕ ಮಾಂಸ ; ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಾಂಸ!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೃತಕ ಮಾಂಸ ; ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಾಂಸ!

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಾಯಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಂಸ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಮೀಟ್, ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.

ಮೈದಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಲೋ ಪಾಯಿಸನ್‌ ; ಮೈದಾ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಚ್ಚರ!

ಮೈದಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಲೋ ಪಾಯಿಸನ್‌ ; ಮೈದಾ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಚ್ಚರ!

ಮೈದಾದ ಬ್ರೆಡ್‌, ಬನ್ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಮೈದಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದುರಂತ. ಹೌದು , ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರಿಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ...