Tag: foodstreet

ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯ್ತು ‘ಫುಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌’: ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ `ಯಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್’ ಆಹಾರ ಮೇಳ

ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯ್ತು ‘ಫುಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌’: ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ `ಯಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್’ ಆಹಾರ ಮೇಳ

ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯ್ತು ‘ಫುಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌’. ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತರುಣ-ತರುಣಿಯರು