Tag: hdfc bank

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ EMI ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ : ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆ

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ EMI ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ : ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆ

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೀಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ದುಬಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 7, 2023 ರಿಂದ ಹೊಸ ದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.