vijaya times advertisements
Visit Channel

Hindu Girl

ಕುರಾನ್ ಪಠಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದೂ ಬಾಲಕಿ!

ಪಾರ್ವತಿಯ ತಂದೆ ನಲಿಶ್ ಬಾಬಿ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ದಿನಾ ಪ್ರಭಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವಳ ಹೆತ್ತವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.