Tag: IQOO 12 5G

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಕ್ಯೂ 12 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್: ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಕ್ಯೂ 12 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್: ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

ಐಕ್ಯೂ 12 5G ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.