Visit Channel

jrd tata

ಟಾಟಾ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ

 ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರತನ್ ಟಾಟಾ, “ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಇದು ವಿಮಾನ ಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.