Tag: life style

ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲುವುದು ದೇವರಿಗಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಬೈಕ್ ಗೆ! : ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲುವುದು ದೇವರಿಗಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಬೈಕ್ ಗೆ! : ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ.

(Bullet Baba Temple) ಅದೆಷ್ಟೋ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಾಲಕನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಬೈಕ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ.