Tag: Louis Pizza

Louis

ಈ ರುಚಿಕರ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪಿಜ್ಜಾ(Costliest Pizza) ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ಹೆಸರು ಲೂಯಿಸ್ XIII ಪಿಜ್ಜಾ(Louis 13 Pizza). ಲೂಯಿಸ್ XIII ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ...