Tag: myntra

ಮಿಂತ್ರಾ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಮಿಂತ್ರಾ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಮಿಂತ್ರಾದಲ್ಲಿ(Myntra) ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ವಸ್ತು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ!