Tag: Piles

ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು ?

ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು ?

ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

Piles

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ಪೈಲ್ಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾದವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.