Tag: Platform

ರೈಲಿನ ಹಾರ್ನ್​ಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮಾಹಿತಿ: ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಹಲವು ಅರ್ಥ

ರೈಲಿನ ಹಾರ್ನ್​ಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮಾಹಿತಿ: ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಹಲವು ಅರ್ಥ

ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.