Tag: RENAME

‘ಇಂಡಿಯಾʼ ಬದಲಿಗೆ ʼಭಾರತʼ ಎಂದು ನಾಮಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ?ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಮಂತ್ರಣ !

‘ಇಂಡಿಯಾʼ ಬದಲಿಗೆ ʼಭಾರತʼ ಎಂದು ನಾಮಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ?ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಮಂತ್ರಣ !

New Delhi: ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು “ಭಾರತ” ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ (naming of Bharat instead of India) ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ...