Tag: Rohnigyas

Manoj Tiwari

ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾದ್ರೆ, ಕಾಗದಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಕಥೆ ಏನು? : ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ

“ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ, ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಭಾರತೀಯರ ಕಥೆ ಏನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.