Tag: sanatana dharma

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ: ನನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗದು

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ: ನನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗದು

ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದುನಾನು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಂದರು.

ಹೆಣ್ಣಿನ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕುವ ಕೊಳಕು ಬುದ್ದಿ ಯಾವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತು: ನಟ ಕಿಶೋರ್

ಹೆಣ್ಣಿನ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕುವ ಕೊಳಕು ಬುದ್ದಿ ಯಾವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತು: ನಟ ಕಿಶೋರ್

ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕುವ ಕೊಳಕು ಬುದ್ದಿ ಯಾವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತು? ಛೀಮಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ರಾಜ ಮತ್ತವನ ಕೂಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ.

“ಸನಾತನ ಧರ್ಮ”ದ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯ್ತು – ನಟ ಕಿಶೋರ್

“ಸನಾತನ ಧರ್ಮ”ದ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯ್ತು – ನಟ ಕಿಶೋರ್

ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಬಿಸಿ, ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.