Tag: Tirupathi

ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ; ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ತಿರುಪತಿ ಆಸ್ತಿ?

ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ; ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ತಿರುಪತಿ ಆಸ್ತಿ?

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.